Những kiêng cữ sau sinh thường hợp khoa học

Kiêng cữ sau sinh thường không nhiều như sinh mổ. Bài viết này chuyên mục mẹ sau sinh của Sieuthikid sẽ liệt kê những vấn đề cần kiêng cữ hợp khoa học. Không phải các hình thức kiêng cữ nào của dân gian đều đúng nên các mẹ không nhất thiết…