Đặt tên phong thủy cho bé: tên theo Hành Kim

Hành Kim chỉ về mùa Thu và sức mạnh. Đại diện cho thể rắn và khả năng chứa đựng. Mặt khác, Kim còn là vật dẫn. Khi tích cực, Kim là sự truyền đạt thông tin, ý tưởng sắc sảo và sự công minh. Khi tiêu cực, Kim có thể là sự hủy hoại, là hiểm họa và phiền muộn. Kim có thể là một món hàng xinh xắn và quý giá mà cũng có thể là đao kiếm.

  • Đặt tên theo Hành Kim
  • Tích cực: Mạnh mẽ, có trực giác và lôi cuốn.
  • Tiêu cực: Cứng nhắc, sầu muộn và nghiêm nghị.

Các Tên Thuộc Hành Kim bao gồm:

  • Đoan Ân Dạ Mỹ Ái
  • Nguyên Thắng Nhi Ngân Kính
  • Khanh Chung Điếu Nghĩa Câu
  • Xuyến Tiền Thiết Đĩnh Luyện
  • Hân Tâm Phong Vi Vân
  • Doãn Lục Phượng Thế Thăng
  • Nhâm Tâm Văn Kiến Hiện

Đặt tên phong thủy cho bé cũng không hẳn là một điều quá khó khăn đối với bạn. Tuy nhiên, các bạn cũng phải lưu ý sự linh hoạt khi đặt tên cho bé nhé.