ăn dặm

Ăn dặm là phương pháp cho ăn tốt nhất hiện giờ cho trẻ. Ăn dặm giúp trẻ tự mình thướng thức vừa khẩu vị và phát triển trí thông minh của trẻ.